CBS Nedir

CBS Nedir

30 Nisan 2018 Uncategorized 0

CBS (GIS) nedir, nerelerde kullanılır genel bir bilgi verme ihtiyacı duydum. Bilgi olmadan elinizdekilerin ne olduğunu bilme şansınız olamaz. O halde bilgiyi yayalım;

Haritasal bir konumla lişkilendirilebilen tüm veriler CBS verisidir. Bu veriler bir excel tablosunda, çizim programında, hesap programında, kağıt üzerinde bir çizim de olabilir.

Verilerin başlıklar altında detaylarını, benzerliklerini gruplayabileceğimiz tablolara dönüştürülmesi CBS sistemlerinin temelini oluşturur. Tablolar hızlı bir şekilde arama, hesaplama, karşılaştırma sorgularında kullanılabilecek halde olması için iyi seçilmiş başlıklara sahip tablolara kaydedilir. Ulaşılmak istenen çözümleri topluca, hızla yapabilmemizi sağlar.

Su yapıları içinde su dağıtım projesinin çıkartılması için gereken yaklaşık tüketim verileri, arazi yapısı, kullanılmak istenen taşıyıcı sistemin malzeme bilgileri birer CBS verisidir. Yağmur suyu toplama hatları projelendirilmesi için yüzey akışı için zemin cinsi, zeminin eğimi, toplama havzası için hacim hesapları, hava durumu verileri ile maksimum beklenen yağış miktarı, taşıma hatları için arazi eğimi, hat malzeme tipi, yüzey toplama kanalı tipi verileridir.

İmalat esnasında yapılan harcamalar, harcamanın sınıfı, parasal değeri, imalatı kontrol edenler, imalatı yapanlar, imalat için yapılan yazışmalar gibi veriler de birer CBS verisidir.

Görüldüğü üzere, bir hat imalatı içinde bir yazışmaya dahil olan evrak dahi CBS verisi ile bağlantılı olabilir. Kısaca işleyiş içinde olan her türde veri kaydı CBS yapısı ile bağlantılanarak büyük bir veri madeni haline gelir. Her veri madenide çözümlenecek bir problem için yeni kapıları açar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir